Yleiskatsaus tutkimustietoon

Haluamme jakaa tietoa kosketuksen voimasta

Uskomme, että jos ihmiset tietäisivät enemmän kosketuksen eduista, he olisivat aloitteellisempia ja koskettaisivat toisiaan enemmän sekä yksilö- että yhteisötasolla. Tällä sivustolla jaamme tutkimustietoa, asiantuntijalausuntoja ja oivalluksia.

Tunne kosketuksen edut ja esteet

NIVEA on työskennellyt kuukausia tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa ymmärtääkseen syvällisemmin kosketuksen etuja ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille ja tutkiakseen kosketuksen nykyistä tilannetta. Olemme vakuuttuneita siitä, että mitä enemmän ihmiset tietävät kosketuksen eduista ja esteistä, sitä enemmän he ryhtyvät käyttämään sitä arkielämässään. Tämänhetkisiä tutkimusaiheita ovat yksinäisyys ja kosketuksen rooli eri puolilla maailmaa ennen COVID-19-pandemiaa ja sen jälkeen.

Lue asiantuntijoiden haastatteluja

Virtuaalinen autismi, empatian merkitys ja kuinka sitä voi opettaa, kosketuksen merkityksestä kertynyt tieteellinen tutkimustieto ja sen historia, nuorten hyvä kasvu ja kehitys – kosketukseen liittyviä näkökulmia on monia, ja ne ovat yhtä kiehtovia kuin niiden parissa työskentelevät asiantuntijat itsekin. NIVEA haastatteli tärkeimpiä asiantuntijoita ja tarjoaa nyt ainutlaatuisia oivalluksia kosketuksen luonteesta ja sen tarjoamista eduista.