hands holding in a field of long grass

KESTÄVÄ TUOTANTO

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

KESTÄVÄ IHONHOITOTUOTTEIDEN VALMISTUS

Sitoumuksemme suojella planeettaamme ja yhteisöjämme ulottuu myös siihen, miten valmistamme ihonhoitotuotteita tuotantolaitoksissamme. NIVEA-tuotteita valmistaessamme pyrimme pienentämään hiilidioksidijalanjälkeämme, säästämään energiaa, tuottamaan vähemmän jätettä ja käyttämään makeaa vettä vastuullisesti.

Kestävän ihonhoidon kannalta yksi NIVEAn keskeisistä sitoumuksista on hiilidioksidijalanjälkemme pienentäminen. Muiden ilmakehän kasvihuonekaasujen tavoin hiilidioksidilla on haitallisia ympäristövaikutuksia. Näiden kaasujen kasvava määrä voimistaa kasvihuoneilmiötä. Koska maapallon lämpötila on jo nyt kriittisessä nousussa, NIVEA suhtautuu vakavasti vastuuseensa hillitä ilmastonmuutosta. Tämä näkyy kunnianhimoisissa ilmastotavoitteissamme, jotka vastaavat ilmastotieteellistä tutkimusta.

Miten NIVEA valmistaa kestäviä ihonhoitotuotteita?

Energia, päästöt, vesi ja jätteet ovat tärkeimmät tekijät, jotka on otettava huomioon tuotantolaitoksen ylläpitämisessä mahdollisimman kestävästi. Tuotannon nollahiilijalanjäljen vision ohjaamina teemme kovasti töitä näiden neljän ulottuvuuden pienentämiseksi.

Vuoden 2019 lopusta lähtien kaikissa NIVEAn tuotantolaitoksissa on käytetty 100-prosenttisesti uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköä. Tämä sitoumus on vähentänyt energiaan liittyviä hiilidioksidipäästöjämme merkittävästi. Pyrimme kuitenkin vähentämään hiilidioksidipäästöjämme entisestään, ja tavoitteenamme on kokonaan ilmastoneutraali toiminta vuoteen 2030 mennessä.

Me NIVEAlla olemme sitoutuneet välttämään jätettä luonnonvarojen säästämiseksi ja puhtaamman ympäristön saavuttamiseksi. Aikomuksemme on vähentää jätteen määrää tuotantolaitoksissamme noin kolmanneksella vuoteen 2025 mennessä.

cream

Vaikka vähennämme jätettä, emme voi välttyä siltä kokonaan. Siksi olemme sitoutuneet “nolla jätettä kaatopaikalle” -tavoitteeseen kosmetiikkatuotteidemme, hygieniatuotteidemme ja ihonhoitotuotteidemme osalta jo varhaisessa vaiheessa. Kaatopaikat rasittavat ympäristöämme, joten olemme päättäneet välttää niitä kokonaan. NIVEAn 17 tuotantolaitoksesta ympäri maailman tämän tavoitteen on saavuttanut jo 16.

Makea vesi on elintärkeä, mutta rajallinen, luonnonvara. Kestävien ihonhoitotuotteidemme osalta me NIVEAlla pyrimme minimoimaan vedenkäyttöä tuotantoprosesseissamme. Olemme sitoutuneet tarkkoihin ja mitattavissa oleviin tavoitteisiin: aikomuksemme on vähentää vedenkäyttöämme 25 prosentilla valmistettua tuotetta kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2018 lähtötasoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi otamme käyttöön vedenkierrätysvaihtoehtoja ja käytämme jätevettä uudelleen aina, kun se on mahdollista.

Koska makean veden saatavuus riippuu sijainnista, suoritamme vuosittain kaikissa tuotantolaitoksissamme veden riskianalyysejä. Näissä analyyseissä tarkastelemme lähemmin makean veden alueellista saatavuutta, veden laatua ja tuotantolaitostemme naapuriyhteisöjen makean veden vaatimuksia. Nämä ovat kaikki tärkeitä tekijöitä kestävien ihonhoitotuotteiden valmistuksessa.

hand holding a leaf

One Skin. One Planet. One Care.

Haluamme olla 100-prosenttisen avoimia ja vastata kaikkiin kysymyksiisi NIVEAn kestävään kehitykseen liittyvästä työstä. Jos et löytänyt kaikkia etsimiäsi vastauksia tältä verkkosivustolta tai haluat yksityiskohtaisempaa tietoa, vieraile NIVEAn emoyhtiön Beiersdorfin kestävää kehitystä käsittelevällä verkkosivustolla .