Tietosuoja -käytäntö

TIETOJESI SUOJAAMINEN ON MEILLE TÄRKEÄÄ!

Meille ei ole tärkeää vain ihon hoito ja suojaaminen. Pidämme erittäin tärkeänä myös henkilötietojesi suojaamista. Siksi kunnioitamme yksityisyyttäsi ja haluamme, että voit luottaa meihin yhtä paljon tietosuojassa kuin ihonhoidossa. Kerromme sinulle aina avoimesti, mihin tarvitsemme tietojasi ja säilytämmekö niitä ja kuinka kauan.

1. Yleistä tietoa
1.1. Henkilötietojen käsitteleminen
1.2 Rekisterinpitäjä
1.3. Rekisteröidyn oikeudet
1.4. Vastaanottajat (yleisiä tietoja)
2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely verkkosivustollamme vieraillessa
2.1 Isännöinti
2.5 Evästeet/Työkalut
3. Tarjotut lisäpalvelut (verkossa ja muualla)
3.1 Yhteydenpito/viestintä/yhteistyö
3.3 Kampanjat (esim. arvonnat, tuotetestit)
3.5 Postilähetykset
3.6 Kyselyt
4. Henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen vastustaminen tai peruuttaminen

 

Yleistä tietoa

1. Yleistä tietoa
Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on antaa sinulle tietoa henkilötietojen käsittelystä, kun käytät verkkosivustoamme ja siihen liittyviä palveluja. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin verkkosivustoihin tai palveluihin, jotka viittaavat tähän tietosuojakäytäntöön.

1.1. Henkilötietojen käsitteleminen
Henkilötietoja (lyhyesti sanottuna tiedot), joita tarkoitetaan art. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4 artiklan mukaan, ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite jne.

1.2 Rekisterinpitäjä
Henkilötietojen käsittelystä GDPR-asetuksen artiklan 4 (7) mukaisesti vastaa Beiersdorf Oy Puutarhakatu 53, 20100 Turku,T: +358-2-4103-200. (katso jälki) 

Tietosuojan yhteystiedot: [noedataprotection[at]Beiersdorf.com].

Tietojenkäsittelytoiminnot saattavat tapahtua muiden rekisterinpitäjien vastuulla. Jos näin on, se mainitaan jäljempänä kyseisten toimintojen kuvauksessa.

1.3. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä, jota tietojenkäsittelytoiminta koskee, sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojesi osalta lainsäädännön mukaisesti:

- Oikeus tutustua tietoihin;
- oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen;
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen;
- oikeus tietojen siirrettävyyteen; ja
- oikeus vastustaa käsittelyä.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käsittelemme edellä mainittuja oikeuksiasi, saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Lisätietoja siitä, miten käsittelemme tietojasi, on kohdassa 3.1.

1.4. Vastaanottajat (yleisiä tietoja)
Kunkin jäljempänä olevan osion vastaanottajakohdassa lueteltujen vastaanottajien lisäksi siirrämme kerätyt tiedot käsittelyä varten asiaankuuluville sisäisille osastoille ja muille Beiersdorf-konserniin kuuluville sidosyrityksille tai ulkopuolisille palveluntarjoajille, sopimusperusteisille henkilötietojen käsittelijöille vaadittujen käyttötarkoitusten mukaisesti. Välitämme tietoja myös seuraaville vastaanottajille:

-Alustan/hosting-palveluntarjoajilla on pääsy henkilötietoihin kolmannesta maasta (Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat). Asianmukaisina suojakeinoina käytetään tavanomaisia sopimuslausekkeita, jotka on määritelty art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen piiriin, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

-Analytiikkapalvelujen tarjoajilla on pääsy henkilötietoihin kolmannesta maasta (Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat).  Asianmukaisena suojakeinona käytetään vakiosopimuslausekkeita art. 46 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

-IT-tukipalvelujen tarjoajilla on pääsy henkilötietoihin kolmannesta maasta (Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat).  Asianmukaisena suojakeinona käytetään vakiosopimuslausekkeita art. 46 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

-Viranomaiset: Pidätämme oikeuden luovuttaa sinua koskevia tietoja oikeudellisen velvoitteen tapauksessa, jos meitä vaaditaan luovuttamaan ne toimivaltaisille viranomaisille tai lainvalvontaviranomaisille asetuksen mukaisesti: Art. 6 (1) c GDPR (oikeudellinen velvoite).

Lisätietoja on kunkin osion vastaanottajien kohdassa.

 

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely verkkosivustollamme vieraillessa

2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely verkkosivustollamme vieraillessa
Keräämme henkilötietoja jo verkkosivustollamme vieraillessasi ja sitä käyttäessäsi. Tästä osiosta löydät lisätietoja verkkosivustokohtaisista prosesseista ja työkaluista, jotka ovat peräisin erityisesti ulkoisilta kumppaneilta. Lisätietoja prosesseista, joita voi esiintyä myös offline-yhteyksissä, on kohdassa 3.

2.1 Isännöinti
Tarkoitus/tiedotus:
Keräämme vain ne henkilötiedot, jotka selaimesi välittää palvelimellemme ja jotka ovat teknisesti välttämättömiä, jotta voimme näyttää verkkosivustomme sinulle ja taata sen vakauden ja turvallisuuden.

Käytetyt evästeet/työkalut: Tyyppi A. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
-Alustan/hosting-palveluntarjoajilla on pääsy henkilötietoihin kolmannesta maasta (Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat). Asianmukaisena suojakeinona käytetään vakiosopimuslausekkeita art. 46 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

-IT-tuen palveluntarjoajalla on pääsy henkilötietoihin kolmannesta maasta (Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat). Asianmukaisena suojakeinona käytetään vakiosopimuslausekkeita art. 46 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen piiriin, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistetaan:
Lokitiedostot poistetaan 7 päivän kuluttua.

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) f GDPR (oikeutettu etu). 

2.5 Evästeet/Työkalut
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä tai muita tekniikoita/työkaluja, kuten pikseleitä, paikallista tallennusta, tunnisteita, tunnuksia tai ulkoisia palveluita (jäljempänä "evästeet/työkalut"), ja niitä käytetään, kun vierailet ja käytät verkkosivustoamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa laitteeseesi tallentaakseen tiettyjä tietoja tai kuvatiedostoja, kuten pikseleitä. Kun seuraavan kerran vierailet verkkosivustollamme samalla laitteella, evästeisiin tallennetut tiedot tulevat myöhemmin laitteellesi ja ne siirretään joko verkkosivustollemme ("Ensimmäisen osapuolen eväste") tai toiselle verkkosivustolle, johon eväste kuuluu ("Kolmannen osapuolen eväste").

Tallennettujen ja palautettujen tietojen perusteella kyseinen verkkosivusto voi tunnistaa, että olet jo vieraillut sivustolla kyseisellä laitteella käyttämäsi selaimen avulla. Käytämme näitä tietoja voidaksemme suunnitella ja näyttää verkkosivuston optimaalisesti mieltymystesi mukaisesti. Tältä osin vain itse eväste tunnistetaan laitteessasi. Tämän lisäksi henkilötietojasi tallennetaan vain, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksesi tai jos se on ehdottoman välttämätöntä, jotta sinulle tarjottua ja käyttämääsi palvelua voidaan käyttää.

Tämä verkkosivusto käyttää seuraavanlaisia evästeitä/työkaluja, joiden laajuus ja toiminnot selitetään jäljempänä:

- Tyyppi A: Tekninen/yleisömittaus - sen varmistamiseksi, että vaadittua palvelua voidaan tarjota, perusanalyysi mukaan lukien. (suostumusta ei tarvita sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 2002/58/EY mukaisesti).
- Tyyppi B: Toiminnallisuus ja suorituskyky - Lisätyökalut, joilla mitataan verkkosivustomme suorituskykyä/kiinnostavuutta ja tarjotaan muita (yksilöllisiä) lisätoimintoja.
- Tyyppi C: Markkinointi - Verkkosivustojen väliset työkalut markkinointiprofiilien laatimiseen käyttäjän käyttäytymisen perusteella.

Lisätietoa saat tässä tietosuojakäytännössä olevasta verkkosivustoillamme toteutettujen työkalujen kuvauksesta. Jos tämä verkkosivusto käyttää suostumuksenhallinta-alustaa, löydät lisätietoa siitä.

Huomaa, että seuraavassa alaluvussa luetellut työkalut eivät välttämättä ole jatkuvasti käytössä.
2.5.1 Consentmanager CMP - Keskitetty evästeiden hallintajärjestelmä
Tarkoitus/tiedotus:
Tämä verkkosivusto käyttää suostumuksenhallintatyökalua "Consentmanager" (www.consentmanager.net) saadakseen suostumuksen tietojen käsittelyyn ja evästeiden tai vastaavien toimintojen käyttöön. "consentmanagerin" avulla sinulla on mahdollisuus antaa suostumuksesi tiettyjä verkkosivustomme toimintoja varten, esimerkiksi ulkoisten elementtien integroimiseksi, suoratoistosisällön integroimiseksi, tilastolliseksi analyysiksi, mittaamiseksi ja henkilökohtaiseksi mainonnaksi. "Consentmanagerin" avulla voit antaa tai hylätä suostumuksesi kaikkiin tai yksittäisiin tarkoituksiin tai toimintoihin. Tehdyt asetukset voidaan myös muuttaa jälkikäteen. "Consentmanagerin" integroinnin tarkoituksena on antaa verkkosivujemme käyttäjille mahdollisuus päättää edellä mainituista toiminnoista ja tarjota mahdollisuus muuttaa jo tehtyjä asetuksia osana verkkosivujemme jatkokäyttöä. Käyttämällä "consentmanageria" käsitellään henkilötietoja ja loppulaitteesi tietoja, kuten IP-osoitetta.

Käsittelemällä tietoja consentmanager auttaa meitä täyttämään lakisääteiset velvollisuutemme (esim. velvollisuus toimittaa todisteita). Käsittelyyn liittyvät etumme liittyvät evästeiden ja muiden toiminnallisuuksien käyttöä koskevien käyttäjäasetusten ja -asetusten tallentamiseen. "Consentmanager" tallentaa tietosi niin kauan kuin käyttäjäasetuksesi ovat aktiivisia.
 
Henkilötietojesi toimittaminen on tarpeen sopimuksen tai sopimuksen kaltaisen tilanteen täyttämiseksi. Sinulla ei ole velvollisuutta antaa henkilötietojasi. Jos henkilötietojasi ei anneta, et voi käyttää kuvattua palvelua.

Evästeet/työkalut: Tyyppi A. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Pääasiallinen palveluntarjoaja on Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Ruotsi.
Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 "Yleiset vastaanottajat".

Poistaminen:
Tiedot poistetaan 13 kuukauden kuluttua. Tekemäsi valinta (suostumus/asetus) tallennetaan yhden vuoden ajaksi, ja se on nähtävissä evästeasetuksissa. Evästeasetukset sijaitsevat pääsivun alareunassa. Voit aina poistaa valintasi poistamalla evästeet selaimestasi.

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) b GDPR (sopimuksen kaltainen tilanne).
Art. 6 (1) c GDPR (kun käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi)
 
2.5.2 Beiersdorf Simplicity
Tarkoitus/tiedot: 
Tämä sivusto käyttää omaa isännöityä työkalua analysoidakseen ja parantaakseen säännöllisesti verkkosivustomme käyttöä. Se auttaa meitä varmistamaan, että verkkosivusto toimii asianmukaisesti, erityisesti tarkistamalla verkkosivuston toiminnallisuutta (esimerkiksi havaitsemaan verkkosivuston navigointiin liittyviä ongelmia tai varmistamaan palvelinkapasiteetin riittävyyden). Saatujen tilastojen avulla voimme myös parantaa verkkosivustoamme ja tehdä siitä sinulle, käyttäjälle, entistä tarkoituksenmukaisemman. IP-osoitteesi anonymisoidaan automaattisesti. 

Evästeet/työkalut: Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/työkalut"

Vastaanottajat: 
Alustan/hosting-palveluntarjoaja. 

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisena suojakeinona on tehty tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaiset vakiosopimuslausekkeet. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla.   

Muita vastaanottajia on kohdassa Yleiset vastaanottajat 1.4

Poistaminen/vastalause: 
Kerätyt henkilötiedot poistetaan yhden päivän kuluttua. IP-osoitteesi anonymisoidaan välittömästi. Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset sijaitsevat pääsivun alareunassa.  

Oikeusperusta: 
6 artiklan f-kohta GDPR (oikeutettu etu verkkosivuston toiminnan ja tilastollisen käytön varmistamiseksi).
 
2.5.3 Google Analytics
Tarkoitus/tiedotus:
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, joka on Google Ireland Ltd:n verkkoanalyysipalvelu. ("Google"). Olemme muuttaneet Google Analyticsin kokoonpanon siten, että se toimii vain mittaustoimintona, ellei ole annettu erillistä suostumusta muihin mainostoimintoihin.

Google Analytics käyttää tietynlaista evästettä, joka tallennetaan tietokoneellesi ja jonka avulla voidaan analysoida verkkosivustomme käyttöä. Google Analyticsin mittausta varten asettamat evästeet ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä, mikä tarkoittaa, että rekisteröidyn evästeiden arvot ovat erilaisia jokaisella asiakkaalla (eli ei ole olemassa yhtä Google Analytics -evästetunnusta, jota käytetään kaikilla Google Analyticsia käyttävillä sivustoilla). Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Google Analyticsia käytetään vain IP-nimettömänä. Google ja me anonymisoimme IP-osoitteet oletusarvoisesti. 

Google käyttää näitä tietoja puolestamme analysoidakseen tämän verkkosivuston käyttöäsi, jotta se voi laatia raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjota muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.

Käytämme Google Analyticsia analysoidaksemme ja parantaaksemme säännöllisesti verkkosivustomme käyttöä. Saatujen tilastojen avulla voimme parantaa tarjontaamme ja tehdä siitä kiinnostavamman sinulle käyttäjänä. Lisäksi saamme tietoa sivustomme toimivuudesta (esimerkiksi navigointiongelmien havaitsemiseksi).

Google Analyticsin konfiguroinnissa varmistimme, että Google saa nämä tiedot käsittelijänä, eikä se näin ollen saa käyttää näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa. "Google Analyticsin mainosominaisuudet" -konfiguraatio on tästä riippumaton, ja se on kuvattu alla olevassa asianmukaisessa osiossa, mikäli sitä käytetään myös tällä verkkosivustolla.

Evästeet/työkalut: Tyyppi B. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Pääasiallinen palveluntarjoaja: Google Ireland Ltd, Irlanti.

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisina suojakeinoina käytetään vakiosopimuslausekkeita, jotka on määritelty art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistaminen/peruuttaminen:
Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset löytyvät pääsivun alareunasta.

Evästeiden käyttöikä: enintään 12 kuukautta (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Tietojen enimmäissäilytysaika: enintään 26 kuukautta.

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus).
 
2.5.4 A/B-testaus
Tarkoitus/tiedotus:
Tämä verkkosivusto analysoi myös käyttäjien käyttäytymistä niin sanotun A/B-testin avulla. Voimme näyttää sinulle verkkosivujamme hieman vaihtelevalla sisällöllä profiilitehtävästäsi riippuen. Näin voimme analysoida ja parantaa palveluitamme säännöllisesti ja tehdä niistä kiinnostavampia sinulle käyttäjänä.

Näitä analyysejä varten tietokoneellesi tallennetaan evästeitä. Näin kerätyt tiedot tallennetaan yksinomaan EU:ssa sijaitsevalle palvelimelle. Voit estää evästeiden tallentamisen tekemällä asianmukaisen asetuksen selainohjelmistossasi.

Ennen analyysien suorittamista IP-osoitteet käsitellään edelleen lyhennetyssä muodossa, jotta suora henkilökohtainen yhteydenotto voidaan sulkea pois. Selaimesi lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin keräämiimme tietoihin.

Evästeet/työkalut: Tyyppi B. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Tiedot ovat EU:ssa sijaitsevien analyysipalvelujen tarjoajiemme saatavilla.

Poistaminen/vastustus:
Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset sijaitsevat pääsivun alareunassa.

Evästeiden käyttöikä: enintään 2 vuotta (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Tietojen enimmäissäilytysaika: enintään 25 kuukautta. 

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)
 
2.5.5 Google Ads (aiemmin Google Adwords)
Tarkoitus/tiedotus:
Google Ads Conversion

Käytämme Google Ads -palveluita kiinnittääksemme huomiota houkutteleviin tarjouksiimme mainosten (ns. Google Ads) avulla ulkoisilla verkkosivustoilla. Voimme määritellä mainoskampanjoiden tietojen perusteella, kuinka onnistuneita yksittäiset mainostoimenpiteet ovat. Olemme kiinnostuneita näyttämään sinulle sinua kiinnostavia mainoksia, tekemään verkkosivustostamme sinulle kiinnostavamman ja saavuttamaan oikeudenmukaisen mainoskustannusten laskennan.

Google toimittaa mainokset niin sanottujen "mainospalvelimien" kautta. Tätä tarkoitusta varten käytämme mainospalvelimen evästeitä, joiden avulla voidaan mitata tiettyjä onnistumisen mittaamiseen tarvittavia parametreja, kuten mainosten lisääminen tai käyttäjien klikkaukset. Jos käytät verkkosivustoamme Googlen mainoksen kautta, Google Ads tallentaa evästeen laitteeseesi. Tämän evästeen analyysiarvoina tallennetaan yleensä yksilöllinen evästetunnus, mainosnäytösten määrä sijoitusta kohden (taajuus), viimeinen näyttökerta (merkityksellinen katselun jälkeisten konversioiden kannalta) ja opt-out-tiedot (merkintä siitä, että käyttäjä ei enää halua, että häntä puhutellaan).

Näiden evästeiden avulla Google voi tunnistaa Internet-selaimesi. Jos käyttäjä vierailee mainosasiakkaan verkkosivuston tietyillä sivuilla ja hänen laitteeseensa tallennettu eväste ei ole vanhentunut, Google ja asiakas voivat tunnistaa, että käyttäjä on napsauttanut mainosta ja että hänet on ohjattu tälle sivulle. Kullekin Ads-asiakkaalle on määritetty oma evästeensä. Evästeitä ei siis voida jäljittää Ads-asiakkaiden verkkosivustojen kautta. Emme kerää ja käsittele henkilötietoja edellä mainituissa mainostoimenpiteissä. Saamme Googlelta ainoastaan tilastollisia arvioita. Näiden arvioiden perusteella voimme tunnistaa, mitkä käytetyistä mainostoimenpiteistä ovat erityisen tehokkaita. Emme saa muita tietoja mainosmateriaalin käytöstä, emmekä varsinkaan voi tunnistaa käyttäjiä näiden tietojen perusteella.

Käytettyjen markkinointivälineiden vuoksi selaimesi aloittaa automaattisesti suoran yhteyden Googlen palvelimeen. Meillä ei ole mitään vaikutusvaltaa niiden tietojen laajuuteen ja jatkokäyttöön, joita Googlen tämän työkalun käytöstä syntyy, ja ilmoitamme sinulle tästä tietojemme mukaan: Integroimalla Ads-muunnoksen Google saa tiedot siitä, että olet soittanut Internet-esiintymisemme asianmukaiseen osaan tai napsauttanut meidän ilmoitustamme. Jos olet rekisteröitynyt johonkin Googlen palveluun, Google voi yhdistää vierailusi tiliisi. Vaikka et olisi rekisteröitynyt Googleen tai et olisi kirjautunut sisään, on mahdollista, että palveluntarjoajat saavat ja tallentavat IP-osoitteesi.

Google-mainosten uudelleenmarkkinointi

Käytämme Google Adsin uudelleenmarkkinointiominaisuutta. Tämän uudelleenmarkkinointiominaisuuden avulla voimme tarjota mainoksia verkkosivustomme käyttäjille heidän kiinnostuksen kohteidensa perusteella Googlen mainosverkostoon kuuluvilla verkkosivustoilla (Google Search tai YouTube, "Google Ads" tai muut verkkosivustot). Tätä tarkoitusta varten analysoimme käyttäjien vuorovaikutusta verkkosivustollamme, esimerkiksi sitä, mistä tarjouksista he olivat kiinnostuneita, jotta voimme näyttää käyttäjille kohdennettua mainontaa myös sen jälkeen, kun he ovat käyneet verkkosivustomme muilla sivuilla. Tätä varten Google tallentaa evästeitä niiden käyttäjien selaimiin, jotka vierailevat tietyillä Googlen palveluilla tai Google Display Network -sivustoilla. Tätä evästettä käytetään näiden käyttäjien vierailujen tallentamiseen. Numeroa käytetään tietyn laitteen selaimen tunnistamiseen.

Evästeet/Työkalut: Tyyppi C. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Pääasiallinen palveluntarjoaja: Google Ireland Ltd, Irlanti.

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisena suojakeinona käytetään vakiosopimuslausekkeita Art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistaminen/peruuttaminen:
Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset löytyvät pääsivun alareunasta.

Evästeiden käyttöikä: enintään 180 päivää (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)
 
2.5.6 Google Analyticsin mainosominaisuudet
Tämä verkkosivusto käyttää myös Google Analyticsin laajennettuja toimintoja (Google Analytics Advertising Features) vakiotoimintojen lisäksi. Tällä verkkosivustolla toteutettuihin Google Analyticsin mainosominaisuuksiin kuuluvat:

- Google Display -verkoston näyttökertojen raportointi
- Google Analyticsin demografiset tiedot ja kiinnostuksen kohteiden raportointi
- Uudelleenmarkkinointiyleisöt, jotka perustuvat tiettyihin käyttäytymis-, demografisiin ja kiinnostustietoihin, näiden luetteloiden jakaminen Google Adsin kanssa.
- Integroidut palvelut, jotka edellyttävät Google Analyticsin keräävän tietoja mainostarkoituksiin, mukaan lukien tietojen kerääminen mainosevästeiden ja tunnisteiden avulla.
- Google Signals, jotta voimme saada sinusta enemmän tietoa, kun olet kirjautunut Google-tilillesi selaimessa, jolla käytät tätä verkkosivustoa. Tämä ominaisuus on aktiivinen vain, jos olet lisäksi antanut Google-asetuksissasi suostumuksen tietojen jakamiseen / mainosten personointiin. 

Käytämme siis ensimmäisen osapuolen evästeitä (esim. Google Analyticsin evästeitä) ja Googlen mainosevästeitä ja tunnisteita yhdessä optimoidaksemme verkkosivustomme.

Evästeet/Työkalut: Tyyppi C. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Tärkein palveluntarjoaja: Google Ireland Ltd, Irlanti.

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisena suojakeinona käytetään vakiosopimuslausekkeita Art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 
Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistaminen/peruuttaminen:
Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset sijaitsevat pääsivun alareunassa.

Evästeiden käyttöikä: enintään 12 kuukautta (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)
 
2.5.7 Google Campaign Manager 
Tarkoitus/tiedotus:
Tämä verkkosivusto käyttää myös Googlen verkkomarkkinointityökalua Campaign Manageria. Campaign Manager käyttää evästeitä näyttääkseen käyttäjille relevantteja mainoksia, parantaakseen kampanjan suorituskykyraportteja tai estääkseen käyttäjää näkemästä samoja mainoksia useammin kuin kerran. Google käyttää evästetunnistetta seuratakseen, mitkä mainokset näytetään missäkin selaimessa, ja estääkseen niiden näyttämisen useammin kuin kerran. Lisäksi Campaign Manager voi käyttää evästetunnuksia kerätäkseen mainospyyntöihin liittyviä niin sanottuja konversioita. Näin on esimerkiksi silloin, kun käyttäjä näkee Campaign Managerin mainoksen ja käy myöhemmin samalla selaimella mainostajan verkkosivustolla ja ostaa sieltä jotain.

Selaimesi muodostaa automaattisesti suoran yhteyden Googlen palvelimeen, kun vierailet verkkosivustollamme. Emme voi vaikuttaa Googlen tämän työkalun avulla keräämien tietojen laajuuteen ja jatkokäyttöön, joten ilmoitamme sinulle tietämyksemme mukaan: Integroimalla Campaign Managerin Google saa tiedot siitä, että olet vieraillut Internet-esiintymisemme vastaavassa osassa tai napsauttanut meiltä tulevaa mainosta. Jos olet rekisteröitynyt johonkin Googlen palveluun, Google voi yhdistää vierailusi tiliisi. Vaikka et olisi rekisteröitynyt Googleen tai et olisi kirjautunut sisään, on mahdollista, että palveluntarjoajat saavat ja tallentavat IP-osoitteesi.

Lisäksi kampanjahallintaevästeiden (esim. nimellä DoubleClick tai Floodlight) avulla voimme ymmärtää, suoritatko tiettyjä toimintoja verkkosivustoillamme sen jälkeen, kun olet katsonut Googlen tai muiden alustojen näyttö-/videomainoksia kampanjahallinnan kautta tai klikannut niitä (konversioseuranta). Campaign Manager käyttää tätä evästettä ymmärtääkseen sisällön, jonka kanssa olet ollut vuorovaikutuksessa verkkosivustollamme (verkkosivustoillamme), jotta voimme lähettää sinulle kohdennettua mainontaa myöhemmin.

Käytetyt evästeet: Tyyppi C. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Tärkein palveluntarjoaja: Google Ireland Ltd, Irlanti.

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisena suojakeinona käytetään tavanomaisia sopimuslausekkeita Art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistaminen/peruuttaminen:
Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset sijaitsevat pääsivun alareunassa.

Evästeiden käyttöikä: enintään 180 päivää viimeisen vuorovaikutuksen jälkeen (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)
 
2.5.8 Adform
Tarkoitus/tiedotus:
Tämä verkkosivusto käyttää Adform A/S:n tanskalaisen Adform A/S:n verkkomarkkinointityökalua Adform. Adform käyttää sivustollamme seurantaa evästeiden ja vastaavien tunnisteisiin perustuvien seurantatekniikoiden (lyhyt eväste) avulla. Adformin eväste sijoitetaan verkkosivuillemme heti, kun olet antanut suostumuksesi. Adformin eväste asetetaan myös, jos katsot Adformin kautta kolmannen osapuolen verkkosivustoille sijoitettua mainostamme ja olet antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön kyseisellä verkkosivustolla.

Adformin evästeiden sijoittamisen oikeusperusta on suostumuksesi. Henkilötietoja kerätään analyyttisiin tarkoituksiin sekä Adformin asiakkaiden, mukaan lukien meidän, mainoskampanjoiden optimoimiseksi ja personoimiseksi. Adformin eväste kerää meiltä tai mainosmateriaaliltamme seuraavia tietoja: Evästetunnus, laitetyyppi / -tunnus, verkkosivuston tai mainosvälineen klikkauksen ajankohta, verkkosivuston tai mainosvälineen URL-osoite, laitteesi automaattisesti lähettämät tiedot (mukaan lukien kieliasetukset, IP-osoite, demografiset tiedot) kiinnostustiedot, evästeeseen tai muuhun tunnisteeseen liittyvät sosiodemografiset tiedot. 

Eväste/työkalut: Tyyppi C. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Tärkein palveluntarjoaja: Adform A/S, Tanska.
 
Yhteinen valvoja:
Me ja Adform olemme yhteisiä rekisterinpitäjiä henkilötietojen keräämisessä ja niiden luovuttamisessa Adformille Adformin evästeen avulla ja yhteisinä rekisterinpitäjinä. Sopimuksessa määrätään, kuka on vastuussa tiettyjen tietosuojavelvoitteiden noudattamisesta ja kuka vastaa tietosuojaoikeuksiisi liittyvästä seurannasta. Adform vastaa kyselyihisi vastaamisesta ja tietosuojaoikeuksistasi (esim. tiedonantovelvollisuus, vastustamisoikeus jne.). Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Adformiin seuraavan linkin kautta. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Voit myös ottaa meihin yhteyttä. Voit peruuttaa evästesuostumuksesi milloin tahansa ja ilman perusteluja ottamalla yhteyttä Adformiin tai poistamalla työkalut käytöstä jäljempänä esitetyllä tavalla.
 
Kun Adform käsittelee tietoja omiin tarkoituksiinsa, Adform on ainoa rekisterinpitäjä ja yksin vastuussa mainoskampanjoiden ja kohderyhmien optimoinnista. Adform analysoi evästeiden ja tunnisteiden avulla kerättyjä tietoja voidakseen toimittaa kohdennettuja mainosostoksia Adformin asiakkaiden (mukaan lukien me) puolesta, kuten Adformin tietosuojakäytännössä on yksityiskohtaisesti kuvattu. Klikkaa tästä [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy] saadaksesi lisätietoja Adformin käsittelystä, mukaan lukien siitä, milloin Adform poistaa tietosi.

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 "Yleiset vastaanottajat".

Poistaminen/peruuttaminen:
Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset sijaitsevat pääsivun alareunassa.

Evästeiden käyttöikä: enintään 180 päivää viimeisen vuorovaikutuksen jälkeen (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Tietojen enimmäissäilytysaika: enintään 13 kuukautta.

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)
 
2.5.9 (Verkkosivusto) Facebook Custom Audiences / Conversion ("Facebook Pixel")
Tarkoitus/tiedotus:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (Meta) käyttää niin sanottua "Facebook Pixel" ja sosiaalisen verkoston "Facebook" Conversions API:ta seuraaviin tarkoituksiin:
- Facebook (verkkosivusto) Custom Audiences
Käytämme Facebookin pikseliä ja Conversions API:ta uudelleenmarkkinointitarkoituksiin, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä uudelleen 180 päivän kuluessa. Näin voimme näyttää kiinnostukseen perustuvia mainoksia ("Facebook-mainoksia") verkkosivuston käyttäjille, kun he vierailevat sosiaalisessa verkostossa "Facebook" tai muilla verkkosivustoilla, jotka myös käyttävät tätä työkalua. Tällä tavoin pyrimme näyttämään sinua kiinnostavia mainoksia, jotta voimme tehdä verkkosivustostamme tai tarjouksistamme sinulle kiinnostavampia.

- Facebook-muunnos
Käytämme myös Facebook-pikseliä ja Conversions API:ta varmistaaksemme, että Facebook-mainoksemme vastaavat käyttäjien potentiaalista kiinnostusta eivätkä ole ärsyttäviä. Facebook-pikselin avulla voimme seurata Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten katsomalla, ohjautuivatko käyttäjät verkkosivuillemme klikattuaan Facebook-mainosta (ns. "konversio").

Käytettyjen markkinointityökalujen (Facebook Pixel ja Conversions API) ansiosta selaimesi luo automaattisesti suoran yhteyden Facebook-palvelimeen heti, kun olet hyväksynyt suostumustasi edellyttävien evästeiden käytön. Facebook-pikselin integroinnin ja Conversions API:n käytön kautta Facebook saa tiedon siitä, että olet kutsunut vastaavan verkkosivuston internet-esiintymisestämme tai napsauttanut meiltä tulevaa mainosta. Jos olet rekisteröitynyt Facebook-palveluun, Facebook voi määrittää vierailun tilillesi.

Facebook käsittelee näitä tietoja Facebookin tietosuojakäytännön mukaisesti. Erityistietoja ja yksityiskohtia Facebookin pikselistä, Conversions API:sta ja sen toiminnoista löydät myös Facebookin ohjealueelta.

Evästeet/työkalut: Tyyppi C. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Yhteinen rekisterinpitäjä:

Olemme yhdessä Meta Platforms Ireland Limitedin, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (Meta) kanssa vastuussa tietojen keräämisestä ja siirtämisestä tässä prosessissa. Tämä koskee seuraavia tarkoituksia:
- Yksilöllisten tai sopivien mainosten luominen sekä niiden optimointi.
- kaupallisten ja liiketoimiin liittyvien viestien toimittaminen (esim. Messengerin kautta).

Seuraavat prosessit eivät siis kuulu yhteisen valvonnan piiriin:
- Keruun ja lähettämisen jälkeen tapahtuva prosessi kuuluu yksinomaan Metan vastuualueeseen.
- Raporttien ja analyysien laatiminen aggregoidussa ja anonymisoidussa muodossa tapahtuu käsittelijänä ja kuuluu näin ollen meidän vastuullemme.

Olemme tehneet Metan kanssa yhteisen valvontasopimuksen, johon voi tutustua täällä: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Tässä sopimuksessa määritellään vastuualueet GDPR:n mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi yhteisvalvonnan osalta.

Rekisterinpitäjän ja Metan tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.facebook.com/about/privacy.

Olemme sopineet Metan kanssa, että Metaa voidaan käyttää yhteyspisteenä rekisteröidyn oikeuksien käyttämisessä (ks. kohta 1.3). Rajoittamatta tätä, rekisteröityjen oikeuksia koskevaa toimivaltaa ei ole rajoitettu.

Lisätietoja siitä, miten Meta käsittelee henkilötietoja, mukaan lukien sen oikeusperusta ja lisätietoja rekisteröityjen oikeuksista löytyy täältä: https://www.facebook.com/about/privacy. Siirrämme tietoja yhteisen määräysvallan puitteissa perustuen oikeutettuun etuun art. 6 (1) f GDPR:n perusteella.

Tietoturvaehtoja koskevia tietoja löytyy täältä: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ja vakiosopimuslausekkeisiin perustuvaa käsittelyä koskevia tietoja löytyy täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Muita vastaanottajia löytyy yleisiä vastaanottajia koskevasta kohdasta 1.4.

Poistaminen/peruuttaminen:
Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta täällä ja kirjautuneille käyttäjille osoitteessa https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Evästeiden käyttöikä: enintään 180 päivää viimeisen vuorovaikutuksen jälkeen (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)
 
2.5.11 Where to buy (Swaven)
Tarkoitus/tiedotus:
Sivustollamme tarjoamme sinulle luettelon eri verkkokauppiaista, joista voit ostaa tuotteitamme (esim. ostoskori-symbolilla). Paremman käyttökokemuksen ja paikallisten myymälöiden näyttämiseksi käytämme kävijän maantieteellistä sijaintia palvelun personoimiseksi. Toimimme kaupunkitason geopaikannuksessa analysoimalla osittain anonymisoidun IP-osoitteen. Tarkempaa maantieteellistä sijaintia voidaan käyttää, kun käyttäjä on vahvistanut toiminnon selaimessa. Geopaikannusta käytetään vain istunnon aikana.

Tämä työkalu käyttää ominaisuuksia, joilla varmistetaan erityisesti turvallisuus ulkoisilta hyökkäyksiltä istuntoevästeiden avulla. Se antaa myös analyyttisiä tietoja ja yhdistettyjä ostotietoja työkalun tehokkuuden analysoimiseksi, mikä on myös oikeutettu etumme. Verkkosivujen välistä seurantaa ei tapahdu, joten emme saa tietoa siitä, oletko ostanut jotain valitusta kaupasta.

Eväste/työkalut: Tyyppi A. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Swaven SAS, Pariisi, Ranska.

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisina suojakeinoina käytetään tavanomaisia sopimuslausekkeita Art. 46 GDPR:n mukaisia sopimussääntöjä. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen piiriin, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla.  Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistetaan:
Geopaikannuksen IP-osoite anonymisoidaan automaattisesti.
Evästeen käyttöikä: (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) f GDPR (oikeutettu etu)

2.5.12 Pinterest-pikseli
Tarkoitus/tiedotus:
Tämä verkkosivusto käyttää sosiaalisen verkoston "Pinterest" Pinterest-pikseliä uudelleenmarkkinointitarkoituksiin, jotta se voi osoittaa sinulle tai muille verkkosivustoille, jotka myös käyttävät menetelmää.

Käytettyjen markkinointivälineiden vuoksi selaimesi luo automaattisesti suoran yhteyden Pinterest-palvelimeen heti, kun olet hyväksynyt suostumusta vaativien evästeiden käytön. Pinterest-pikselin integroinnin kautta Pinterest saa tiedon siitä, että olet kutsunut verkkosivustomme vastaavan verkkosivun tai napsauttanut mainostamme. Jos olet rekisteröitynyt Pinterestiin, Pinterest voi liittää vierailun tiliisi.

IP-osoitteen ja markkinointitunnisteen lisäksi Pinterest saa myös tietoja käytetystä päätelaitteesta, vieraillusta verkkosivustosta ja kellonajasta ja voi liittää nämä tiedot Pinterest-tiliisi. Pinterest käsittelee näitä tietoja omalla vastuullaan. Meillä ei ole vaikutusta Pinterestin suorittamaan tietojen keräämiseen ja jatkokäsittelyyn.

Evästeet/työkalut: Tyyppi C. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Tärkein palveluntarjoaja: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti.
Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisena suojakeinona käytetään vakiosopimuslausekkeita art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen piiriin, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistaminen/peruuttaminen:
Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset sijaitsevat pääsivun alareunassa.

Evästeiden käyttöikä: enintään 180 päivää viimeisen vuorovaikutuksen jälkeen (tämä koskee vain tämän verkkosivuston kautta asetettuja evästeitä).

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)

2.5.13 Floodlight activities/ DV360
Tarkoitus/tiedotus:
Tämä verkkosivusto käyttää DV360:n Floodlight-tunnistetta mittaamaan mainoskampanjoidemme tehokkuutta, rajoittamaan tietyn mainoksen näyttämisen tiheyttä ja näyttämään vain sinulle ja kiinnostuksen kohteillesi sopivia mainoksia. Erityisesti kerätään ja tallennetaan tietoja klikkaamistasi mainoksista sekä aiemmasta käyttäjäkäyttäytymisestäsi kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Google käyttää evästetunnistetta tallentaakseen, mitkä mainokset näytetään missäkin selaimessa, ja voi siten estää niiden näyttämisen useammin kuin kerran. Lisäksi Google voi käyttää evästetunnuksia tallentaakseen niin sanottuja konversioita, jotka liittyvät mainospyyntöihin. Näin on esimerkiksi silloin, kun käyttäjä näkee Googlen mainoksen ja vierailee myöhemmin verkkosivuillemme samalla selaimella ja ostaa sieltä jotain. Evästeet eivät sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten sähköpostiosoitteita, nimiä tai osoitteita.  

Käytettyjen markkinointityökalujen vuoksi selaimesi luo automaattisesti suoran yhteyden Googlen palvelimeen. Integroimalla valonheittotunnisteen Google saa tiedon siitä, että olet vieraillut verkkosivustomme vastaavassa osassa tai klikannut meiltä tulevaa mainosta.  

Lisäksi käytetyt Floodlight-tagit antavat meille mahdollisuuden ymmärtää, suoritatko tiettyjä toimintoja verkkosivustollamme sen jälkeen, kun olet nähnyt jonkin näyttö-/videomainoksemme toisella alustalla tai napsauttanut sitä (konversioseuranta). Google käyttää tätä evästettä ymmärtääkseen, minkä sisällön kanssa olet ollut vuorovaikutuksessa verkkosivustoillamme, jotta voimme myöhemmin lähettää sinulle kohdennettua mainontaa.  

Eväste/työkalut: Tyyppi C. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Tärkein palveluntarjoaja: Google Ireland Ltd, Irlanti.

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisena suojakeinona käytetään tavanomaisia sopimuslausekkeita Art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistaminen/peruuttaminen:
Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset sijaitsevat pääsivun alareunassa.

Evästeiden käyttöikä: enintään 180 päivää viimeisen vuorovaikutuksen jälkeen (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)
 
2.5.14 Sosiaaliset lisäosat
Tarkoitus/tiedotus:
Verkkosivustoillamme käytetään sosiaalisten verkostojen (Facebook, X, Pinterest) sosiaalisia liitännäisiä ("liitännäisiä"), erityisesti Facebookin "Jaa" tai "Jaa ystävien kanssa" -painiketta, jonka verkkosivustoa facebook.com ylläpitää Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanti. Liitännäiset on yleensä merkitty Facebookin logolla.

Facebookin lisäksi käytämme X:n (palveluntarjoaja: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ja Pinterestin (palveluntarjoaja: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti).

Tietosuojasyistä olemme tietoisesti päättäneet olla käyttämättä sosiaalisten verkostojen suoria liitännäisiä verkkosivustoillamme. Sen sijaan käytämme "Shariff"-ratkaisua. Shariffin avulla voimme itse määrittää, milloin ja lähetetäänkö tietoja kyseisen sosiaalisen verkoston operaattorille. Tästä syystä tietoja ei siirretä automaattisesti sosiaalisiin verkostoihin, kuten Facebookiin, X:ään tai Pinterestiin, kun käytät verkkosivustoamme. Tietoja siirretään sosiaalisiin verkostoihin vain, jos klikkaat aktiivisesti kyseisen sosiaalisen verkoston painiketta. Tällöin verkkoselaimesi aloittaa yhteyden kyseisen sosiaalisen verkoston palvelimiin. Klikkaamalla vastaavaa painiketta (esim. "Jatka eteenpäin", "Jaa" tai "Jaa ystävien kanssa") hyväksyt, että selaimesi luo yhteyden kyseisen sosiaalisen verkoston palvelimiin ja välittää käyttötiedot kyseisen sosiaalisen verkoston operaattorille ja päinvastoin. Emme voi vaikuttaa sosiaalisten verkostojen keräämien tietojen luonteeseen ja laajuuteen.

Sosiaalisten verkostojen tarjoajat tallentavat sinusta kerätyt tiedot käyttäjäprofiileiksi ja käyttävät niitä mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivustonsa kysyntälähtöiseen suunnitteluun. Tällaista arviointia tehdään erityisesti (myös kirjautumattomien käyttäjien osalta) kysyntälähtöisen mainonnan esittämiseksi ja muiden sosiaalisen verkoston käyttäjien informoimiseksi toiminnastasi verkkosivustollamme. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, jolloin sinun on otettava yhteyttä asianomaisiin liitännäisten tarjoajiin tämän oikeuden käyttämiseksi. Liitännäisten avulla tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkostojen ja muiden käyttäjien kanssa, jotta voimme parantaa tarjontaamme ja tehdä siitä kiinnostavamman sinulle käyttäjänä.

Vastaanottajat:
Tärkeimmät palveluntarjoajat:

-Meta Platforms Ireland Limited, Irlanti.
-X Corp., Yhdysvallat.
-Pinterest Inc., Yhdysvallat.

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisina suojakeinoina käytetään vakiosopimuslausekkeita Art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen piiriin, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistetaan:
Poistamisesta vastaavat tärkeimmät palveluntarjoajat.

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)
 
2.5.15 YouTube-videot
Tarkoitus/tiedotus:
Olemme integroineet YouTube-videoita verkkosivuillemme, jotka on tallennettu osoitteeseen http://www.YouTube.com ja joita voi toistaa suoraan verkkosivuiltamme. Nämä kaikki on integroitu ""laajennetussa tietosuojamoodissa"", eli mitään tietoja sinusta käyttäjänä ei välitetä YouTubelle, jos et klikkaa videoita aloittaaksesi niiden toistamisen. Vasta kun toistat videoita, seuraavassa kappaleessa mainitut tiedot siirretään YouTubeen. Emme voi vaikuttaa tähän tiedonsiirtoon.

Kun toistat videoita, YouTube saa tiedon siitä, että olet siirtynyt verkkosivustomme vastaavalle alasivulle, ja se saattaa sijoittaa sinne muita työkaluja markkinointitarkoituksiin. Jos olet kirjautunut Googleen, tietosi liittyvät suoraan tiliisi.

Evästeet/työkalut: Tyyppi C. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Tärkein palveluntarjoaja: Google Ireland Ltd, Irlanti.

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisena suojakeinona käytetään tavanomaisia sopimuslausekkeita Art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistaminen/peruuttaminen:
Poistamisesta vastaavat tärkeimmät palveluntarjoajat.

Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset sijaitsevat pääsivun alareunassa.

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)
 
2.5.16 Google Tag Manager
Tarkoitus/tiedotus:
Tämä verkkosivusto käyttää Google Tag Manageria. Tämän palvelun avulla verkkosivuston tunnisteita voidaan hallita käyttöliittymän kautta. Google Tag Manager toteuttaa vain tunnisteita. Tämä tarkoittaa, että evästeitä ei käytetä eikä henkilötietoja tallenneta. Google Tag Manager käynnistää muita tunnisteita, jotka puolestaan keräävät tarvittaessa tietoja. Google Tag Manager ei kuitenkaan pääse käsiksi näihin tietoihin. Jos deaktivointi on tehty verkkotunnus- tai evästetasolla, se pysyy voimassa kaikissa seurantatunnisteissa, jos ne on toteutettu Google Tag Managerilla.

Eväste/työkalut: Tyyppi A. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Pääasiallinen palveluntarjoaja: Google Ireland Ltd, Irlanti.

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisena suojakeinona käytetään tavanomaisia sopimuslausekkeita Art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 Yleiset vastaanottajat.

Poistetaan:
Google Tag Manager ei tallenna henkilötietoja.

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) f GDPR (oikeutettu etu)

2.5.22 Friendly Captcha 

Tarkoitus/tiedotus:
Tämä verkkosivusto käyttää tietyissä tapauksissa Friendly Captchaa, jotta automaattiset ohjelmat/botit eivät käyttäisi tekstikenttiä. Se auttaa tukemaan verkkosivumme turvallisuutta ja välttämään SPAMia käyttäjille. Tämä on myös oikeutettu etumme ja täyttää lakisääteisen velvollisuutemme.

Lisätietoja: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Evästeet/Työkalut: Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
Pääasiallinen palveluntarjoaja: Friendly Captcha GmbH, Saksa.  

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 "Yleiset vastaanottajat".

Poistaminen/peruuttaminen:
IP-osoite anonymisoidaan välittömästi keräämisen jälkeen.

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) c GDPR (kun käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi).
Art. 6 (1) f GDPR (kun käsittely tapahtuu edellä kuvatun oikeutetun edun mukaisesti)

2.5.25 TikTok Pixel
Tarkoitus/tiedot:
Tämä verkkosivusto käyttää sosiaalisen verkoston "TikTok" niin kutsuttua "TikTok-pikseliä" (EU: TikTok Technology Limited, Irlanti ja TikTok Information Technologies UK Limited, Yhdistynyt kuningaskunta). Tämä mahdollistaa sen, että verkkosivustomme käyttäjiin voidaan ottaa uudelleen yhteyttä, kun he vierailevat sosiaalisessa verkostossa "TikTok".

TikTok-pikselin kautta selaimesi muodostaa suoran yhteyden TikTok-palvelimiin heti, kun olet hyväksynyt suostumusta vaativien evästeiden käytön. Pikseli saa tiedon siitä, että olet käynyt tietyllä verkkosivustomme sivulla tai napsauttanut jotakin mainostamme.  
Tämän jälkeen TikTok käyttää näitä tietoja näyttääkseen käyttäjilleen kohdennettua ja yksilöllistä mainontaa ja luodakseen kiinnostuksen kohteisiin perustuvia käyttäjäprofiileja. Käyttäjiltä kerätyt tiedot ovat meille anonyymejä, ja niitä käytetään vain mainosten tehokkuuden mittaamiseen. 

TikTok saa myös IP-osoitteen ja muita käyttäjän laitetta koskevia tietoja, kuten markkinointitunnisteen, käytetyn laitteen, vierailtua verkkosivustoa ja aikaa. TikTok käyttää näitä tietoja tunnistamaan verkkosivustomme käyttäjät ja yhdistämään heidän toimintansa "TikTok"-käyttäjätiliin. TikTok käsittelee näitä tietoja omalla vastuullaan niiden lähettämisestä alkaen. Meillä ei ole mitään vaikutusta TikTokin suorittamaan jatkokäsittelyyn. 

Tietoja siitä, miten TikTok kerää, käyttää ja suojaa TikTok-pikselin avulla kerättyjä tietoja, löytyy yksityiskohtaisesti TikTok-käyttäjien tietosuojakäytännöstä: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Evästeet/työkalut: Tyyppi C. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Saajat:
Yhteinen valvoja:
TikTok Information Technologies UK Limited, Iso-Britannia (TikTok) ja TikTok Technology Limited, Irlanti (TikTok) ovat yhdessä vastuussa tietojen keräämisestä ja siirtämisestä osana tätä prosessia. Tämä koskee seuraavia tarkoituksia:
- Mittaaminen ja raportointi
- Kehittäjätietojen ja/tai tapahtumatietojen kerääminen ja siirtäminen.

Seuraavat käsittelytoimet eivät siis kuulu yhteisen käsittelyn piiriin: 
- Mainosten merkityksellisyyden määrittäminen ja parantaminen yksilöille.
- TikTokin mainosten toimittamisen optimointi.
- Käyttäjäturvallisuuden parantaminen, tutkimus, kehitys TikTokin tuotteiden ja palveluiden eheyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Olemme tehneet TikTokin kanssa vastaavan sopimuksen yhteisestä valvonnasta, johon pääset tästä: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms.This sopimuksessa määritellään kunkin vastuualueet GDPR:n mukaisen velvoitteen täyttämiseksi yhteisen valvonnan osalta.

Rekisterinpitäjän ja TikTokin tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Olemme sopineet TikTokin kanssa, että TikTokia voidaan käyttää yhteyspisteenä rekisteröidyn oikeuksien käyttämisessä. Rajoittamatta tätä, rekisteröityjen oikeuksien toimivalta ei ole rajoitettu.

Siirrämme tietoja yhteisen määräysvallan puitteissa perustuen oikeutettuun etuun art. 6 (1) f GDPR:n perusteella.

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisena suojakeinona käytetään vakiosopimuslausekkeita Art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takeista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on kohdassa 1.4 kohdassa Yleiset vastaanottajat. 

Poistaminen/peruuttaminen:
Voit poistaa tämän työkalun käytöstä evästeasetusten kautta. Evästeasetukset löytyvät pääsivun alareunasta. 

Evästeiden käyttöikä: enintään 180 päivää viimeisen vuorovaikutuksen jälkeen (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Oikeusperusta: 
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus).

 

Tarjotut lisäpalvelut (verkossa ja muualla)

3. Tarjotut lisäpalvelut (verkossa ja muualla)
Verkkosivustomme verkkokäytön lisäksi tarjoamme erilaisia muita palveluja, joita varten käsittelemme henkilötietojasi myös offline-tilanteessa.

Toisin kuin kohdassa 1.2, joissakin tapauksissa jäljempänä tarjottujen palvelujen osalta rekisterinpitäjänä toimii Beiersdorf-yritys, joka on jo mainittu sinulle osana viestintää. Jos siis viitataan tämän tietosuojakäytännön osiin, esimerkiksi linkin kautta, ja rekisterinpitäjä on jo nimetty, esimerkiksi sähköpostin tai kampanjakortin alatunnisteessa/allekirjoituksessa, tämä henkilö on rekisterinpitäjä seuraavien säännösten mukaisesti. Art. 4 N:o 7 GDPR:n mukaisesti.

3.1 Yhteydenpito/viestintä/yhteistyö
Tarkoitus/tiedotus:
Kun olet yhteydessä ja/tai yhteistyössä kanssamme, esimerkiksi sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta verkkosivustollamme, tietojenvaihtofoorumilla, olitpa sitten kuluttaja, testaaja, liikekumppani tai asiakas, me tallennamme ja käsittelemme antamasi tiedot (sähköpostiosoitteesi, tarvittaessa nimesi ja puhelinnumerosi tai keskustelun aikana antamasi henkilötiedot) esimerkiksi vastataksemme kysymyksiisi, pyyntöihisi tai liiketoimintaan liittyvää kirjeenvaihtoa varten.

Toimittajiemme kanssa tehtävän yhteistyön osalta olemme toteuttaneet sisäisen arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on oikeutetun etumme mukaisesti parantaa liikesuhdetta laatimalla "toimintasuunnitelma". Käsittelemme pääsääntöisesti vain yritystä koskevia tietoja, mutta sinusta yhteyshenkilönä voidaan tehdä johtopäätöksiä, jos toimittajien kanssa käytävää viestintää tarkastellaan vastausaikojen, luotettavuuden ja avoimuuden osalta.

Kun otat meihin yhteyttä puhelimitse kuluttajana, voimme kysyä sinulta, voidaanko puhelu nauhoittaa laadunvarmistus- ja koulutustoimenpiteitä varten. Jos suostut tallentamiseen, käsittelemme kaikki tiedot, jotka jaat kanssamme puhelun aikana (viestinnän sisältö, mahdollisesti myös arkaluonteiset (terveys)tiedot sekä puhelinnumerosi ja muut henkilötiedot).

Kun käsittelemme viestinnän aikana syntyviä tietoja, meillä on oikeutettu etu käsitellä tietoja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti, sisäistä tarkastusta varten tai kyseisen viestintäpyynnön mukaisesti.

Henkilötietojesi toimittaminen on tarpeen sopimuksen tai sopimuksen kaltaisen tilanteen täyttämiseksi. Sinulla ei ole velvollisuutta antaa henkilötietojasi. Jos henkilötietojasi ei anneta, et voi käyttää kuvattua palvelua.

Kaikissa muissa yhteydenotto-/viestintä-/yhteistyötapauksissa rekisterinpitäjä on edellä kohdassa 1.2 mainittu rekisterinpitäjä.

Vastaanottajat ja lähteet:
Terrorismin torjumiseksi olemme lain mukaan velvollisia suorittamaan vertailun pakoteluetteloihin. Siksi käsittelemme tietojasi myös täyttääkseen lakisääteiset vaatimukset, jotka koskevat vertailua näihin luetteloihin. Lisäksi käsittelemme tietojasi Beiersdorf-konsernissa rikosten ja muiden väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi, riskien arvioimiseksi ja valvomiseksi, sisäistä viestintää varten ja vastaaviin hallinnollisiin tarkoituksiin. Jos tytäryhtiö ilmoittaa tarpeesta työskennellä kanssasi toimittajana, jaamme kokemuksemme kanssasi työskentelystäsi tytäryhtiön kanssa.

Jos olet liikekumppani, vertaamme tietojasi julkaistuun luetteloon harhaanjohtavista toimittajista (esim. World Intellectual Property Organizationin ja Bundesanzeiger Verlag GmbH:n varoitusluettelot), jotta voimme tehdä tietoon perustuvan päätöksen mahdollisista maksuista. Tarkastamme myös säännöllisesti luottokelpoisuutesi tietyissä tapauksissa (esim. sopimuksia tehtäessä). Oikeutettu etumme on taloudellisen riskin minimointi. Tätä varten teemme yhteistyötä luottotietotoimistojen kanssa, joilta saamme tarvittavat tiedot. Tätä tarkoitusta varten välitämme nimesi ja yhteystietosi luottolaitoksille.
Jos olet yritysasiakas tai yhteistyökumppani, voi olla tarpeen siirtää henkilötietojasi mahdollisille ostajille osana yrityskauppaa. Due diligence -tarkastuksen yhteydessä käsitellään yleensä anonymisoituja tietoja. Henkilötietojen käsittely voi kuitenkin olla tarpeen tietyissä yksittäistapauksissa. Oikeutettu etumme on yrityskaupan toteuttaminen.

Lisäksi siirrämme tietoja seuraaville vastaanottajille:
- Asiakkaan/kuluttajan palveluntarjoajat
- Alustan/hostingpalvelun tarjoaja

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisena suojakeinona käytetään vakiosopimuslausekkeita, jotka on määritelty art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Lisäksi alustan/hostingpalvelun tarjoajalla hyväksyttiin sitovat yrityssäännöt. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on yleisiä vastaanottajia koskevassa kohdassa 1.4.

Poistaminen / Vastalause:
Poistamme tässä yhteydessä syntyneet tiedot, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen, paitsi jos on olemassa lakisääteisiä säilytysvelvoitteita tai jos on noudatettava vanhentumisaikoja.

Jos kuluttajat tekevät kyselyitä sisäisen kuluttajahallintatyökalumme kautta, henkilötiedot poistetaan yleensä vuoden kuluttua, jos muita lakisääteisiä säilytysaikoja ei sovelleta. Poikkeuksellisesti tietoja säilytetään pidempään, jos tiedot ovat välttämättömiä oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Puhelutallenteita säilytetään enintään 90 päivää.

Voit vastustaa näitä prosesseja kohdassa 4 esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR yhdessä GDPR:n art. 9 (2) a GDPR (suostumus: puhelintallennus).
Art. 6 (1) b GDPR (kun käsittely tapahtuu sopimuksen tai sopimuksen kaltaisen tilanteen yhteydessä).
GDPR:n art. 6 (1) c GDPR (kun käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi).
Art. 6 (1) f GDPR (kun käsittely perustuu edellä kuvattuun oikeutettuun etuun)

3.3 Kampanjat (esim. arvonnat, tuotetestit)
Tarkoitus/tiedotus:
Kun osallistut arvontoihin tai vastaaviin kampanjoihin, käytämme antamiasi henkilötietoja kampanjan toteuttamiseen. Tarkempia tietoja tarkoituksista on kampanjan ehdoissa.

Henkilötietojesi toimittaminen on tarpeen sopimuksen tai sopimuksen kaltaisen tilanteen täyttämiseksi. Sinulla ei ole velvollisuutta antaa henkilötietojasi. Jos henkilötietojasi ei anneta, et voi käyttää kuvattua palvelua.

Vastaanottajat:
-Alustan/hostingpalvelun tarjoaja
-Kuluttajapalvelujen tarjoaja
-Lähetyspalvelujen tarjoaja (esim. näytteiden ja hinnastojen lähettäminen).
-Ulkopuoliset toimistot, jotka tukevat kampanjoita

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisina suojakeinoina käytetään vakiosopimuslausekkeita art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Lisäksi alustan/hostingpalvelun tarjoajalla hyväksyttiin sitovat yrityssäännöt. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on yleisiä vastaanottajia koskevassa kohdassa 1.4.

Poistetaan:
Tietosi poistetaan kampanjan lopullisen käsittelyn jälkeen (ks. osallistumisehdot), ellei tämä ole ristiriidassa lakisääteisten säilytysvelvoitteiden tai vanhentumisaikojen kanssa.

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) b GDPR (sopimuksen kaltainen tilanne)

3.5 Postilähetykset
Tarkoitus/tiedotus:
Valittuna asiakkaana, liikekumppanina, testihenkilönä ja/tai kuluttajana saat meiltä myös yksittäisiä tuotetietoja, tarjouksia, uutisia ja tuotenäytteitä postitse (kirjeitse).

Tämä on suoramarkkinoinnin erityinen muoto, joka on myös oikeutettu etumme ja tehostaa uskollisuutta tarjoamalla edellä mainituille henkilöille yksinoikeudella tietoa.

Vastaanottajat:
-Alustan/hostingpalvelun tarjoaja
-Viestintäpalvelujen tarjoaja
-Lähetyspalvelujen tarjoaja

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisina suojakeinoina käytetään vakiosopimuslausekkeita art. 46 GDPR:n mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Lisäksi alustan/hostingpalvelun tarjoajalla hyväksyttiin sitovat yrityssäännöt. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on yleisiä vastaanottajia koskevassa kohdassa 1.4.

Poistaminen/Vastalause:
Tietosi poistetaan heti, kun olet poistanut tilauksesi, ellei tämä ole ristiriidassa lakisääteisten säilytysvelvoitteiden tai vanhentumisaikojen kanssa. Voit peruuttaa tilauksen tai vastustaa uusia postituksia, kuten kirjeessä tai jäljempänä olevassa kohdassa Vastustaminen on mainittu. Lisäksi poistamme henkilötietosi automaattisesti viimeistään 24 kuukauden käyttämättömyyden jälkeen (esim. kun et käytä lähetettyjä kuponkeja).

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) f GDPR (oikeutettu etu)

3.6 Kyselyt
Tarkoitus/tiedotus:
Kun osallistut kyselytutkimuksiin tai vastaaviin kampanjoihin, käsittelemme henkilötietoja suostumuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Kerätyt tiedot kattavat kyselyn tai vastaavanlaisen kampanjan tarkoitukseen liittyviä kysymyksiä sekä muita sosiodemografisia tietoja sinusta. Voit osallistua kyselyyn tunnistamatta itseäsi, ellei tämä ole ollut osa suostumusta.

Joidenkin tutkimusten osalta on tarpeen varmistaa teknisesti, ettei kaksinkertainen osallistuminen tai tutkimuksen jatkaminen ole mahdollista. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi yksilöityjen linkkien tai evästeiden avulla.

Käytetyt evästeet: Tyyppi A. Lisätietoja on kohdassa "Evästeet/Työkalut".

Vastaanottajat:
-Alustan/hosting-palveluntarjoajat
-Kuluttajahallintapalvelujen tarjoaja
-Kyselytukea tarjoavat ulkoiset toimistot

Siirrot kolmansiin maihin ovat mahdollisia. Asianmukaisina suojakeinoina käytetään vakiomuotoisia sopimuslausekkeita Art. 46 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia sopimusehtoja. Kolmansiin maihin/yrityksiin, jotka kuuluvat tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen soveltamisalaan, sovelletaan myös tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä. Lisäksi alustan/hostingpalvelun tarjoajalla hyväksyttiin sitovat yrityssäännöt. Jos haluat lisätietoja (kuten kopion takuista), voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.2 mainitulla tavalla. 

Muita vastaanottajia on yleisiä vastaanottajia koskevassa kohdassa 1.4.

Poistetaan:
Tietosi poistetaan kyselyn tai vastaavan kampanjan viimeisen käsittelyn jälkeen (ks. osallistumisehdot), ellei tämä ole ristiriidassa lakisääteisten säilytysvelvoitteiden tai vanhentumisaikojen kanssa. Yleensä tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua.

Evästeiden käyttöikä: enintään 180 päivää (tämä koskee vain tämän verkkosivuston asettamia evästeitä).

Oikeusperusta:
Art. 6 (1) a GDPR (suostumus)