Hoitava kosketus

Kun yksinäisyys määrittää yhä useamman elämää, kosketus ja läheisyyden tunne voi saada aikaan valtavan muutoksen. Siksi NIVEA tukee hankkeita, jotka parantavat sellaisten ihmisten elämänlaatua, jotka ovat vaarassa tuntea itsensä yksinäisiksi, kuten keskoset, näkövammaiset ja dementoituneet ikäihmiset. Vuoteen 2025 mennessä NIVEAn kosketukseen liittyvät hankkeet ovat vaikuttaneet myönteisellä tavalla yli 150 000 ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin.

KOSKETUKSEN MERKITYSTÄ TUKEVAT HANKKEET

NIVEA käyttää uudessa kampanjassaan kosketuksen merkitystä tukevia hankkeita parantamaan sellaisten ihmisten terveyttä, jotka ovat vaarassa tuntea itsensä yksinäisiksi. Ohjelmaan sisältyvät, kosketukseen perustuvat, hoitomuodot parantavat keskosten, dementiapotilaiden ja näkövammaisten terveyttä ja hyvinvointia. Vuoteen 2025 mennessä yhtiö investoi paikallisiin hankkeisiin 25 miljoonaa euroa ja tavoittaa 150 000 ihmistä, jotka ovat vaarassa tuntea itsensä yksinäisiksi.