Kestävä kehitys Beiersdorfilla

Sustainability at Beiersdorf

Beiersdorfin liiketoimintaa kehitetään kestävästi, ja se on ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullista. Taloudellisen menestyksen lisäksi yrityksen toimintaa ohjaa aktiivinen sitoutuminen ympäristönsuojeluun, työturvallisuuteen ja yhteiskuntaan.

Kestävä kehitys on jatkuva prosessi, joka luo koko ajan uusia tavoitteita, näkymiä ja toimenpiteitä. Se on ennen kaikkea perususkomus, jota edistetään oppimisprosessien kautta.

Beiersdorfin tavoitteena on kehittyä jatkuvasti ja parantaa siten hieman elämänlaatua. Tänään ja huomenna.

Lisätietoja

Lisätietoja on sivustossa
www.Sustainability.Beiersdorf.com